Popular Posts

Friday, April 12, 2013

ជូនពរឆ្នាំថ្មី

http://limchamroeun.blogspot.com


(បទបថ្យាវត្ត)
  .   ខ្ញុំសូមជូនពរប្រជាប្រុសស្រី                    ទូរទាំងលោកិយគ្រប់វ័យខេមរា
        ទោះនៅទីជិតឬឆ្ងាយយ៉ាងណា              សូមសោយសុខាទាំងចិត្តទាំងកាយ។
  ២.   រកស៊ីធូរធាសម្បូរសប្បាយ                     ឧបទ្រពទាំងឡាយជិតឆ្ងាយស្រាយអស់
        ឯអ្នកពិសពុលគិតយល់ប្រែស្មោះ            ទុច្ចរិតស្រាយដោះចិត្តចេះជួយគ្នា។
  ៣.  លះបង់ចិត្តបាបឆ្អេះឆ្អាបចិត្តមារ              ផ្តើមចិត្តសទ្ធាសាងបុណ្យសីលទាន
        រួបរួមសាមគ្គីអ្នកក្រអ្នកមាន                    ជៀសផុតស្រេកឃ្លានប្រជាគ្រប់វ័យ។
  ៤.   សូមទេព្តាធុង្សៈទេវីស្រី                        ផ្តល់ជោគសិរីសព្វជ័យមង្គល
        ដល់ខ្មែរគ្រប់រូបផុតសោកអំពុល              ជាតិខ្មែរជួបយល់តែភាពរុងរឿង។

លីម ចំរើន ១៣.០៤.២០១៣
 

Sunday, April 7, 2013

ណាគ្រីមាសបង

http://limchamroeun.blogspot.com


(បទបថ្យាវត្ត)
  . ណាគ្រីមាសបងអូនស្រស់ម្ល៉េះទេ             អូនស្អាតដាច់គេពិតពេញមន្តស្នេហ៍
      អន្ទងចិត្តបងនឹកស្រីឥតល្ហែ                      ប៉ងថ្នាក់ថ្នមថែយកអូនជាគូ។
  ២. ភក្រ្តាអូនស្រស់លើសអស់គំនូរ                វិចិត្រករគូរល្បីៗលើលោក
      មិនហ៊ានតវ៉ាឡូឡាចូលមក                     ប្រៀបធៀបពន្លកស្មើអូនបានឡើយ។
  ៣. សម្បុរស្រអែមផៅពង្សខេមរា                  ពិតគ្មានអ្នកណាស្រស់ស្អាតដូចស្រី
      សុភាពរម្យទមកិរិយា.សម្តី                       គ្រប់គ្រងលក្ខ័ស្រីមិនបង់មាយាទ។
  ៤. តើថ្ងៃណាទៅជួបពៅម្តងទៀត                  ព្រោះបងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីឆោមឆាយ
      បំពេញការងារនៅដីខេត្តឆ្ងាយ                  ទាំងចិត្តនឹកស្តាយមិនដាច់អាល័យ។
  ៥. សង្ឃឹមថ្ងៃមួយពិតមាននិស្ស័យ                 បានជួបថ្លើមថ្លៃរៀបការជាគូ
      ទុក្ខសោកបានស្រាយកង្វល់បានធូរ           រួមរស់យឺនយូរសោយសុខមង្គល។

លីម ចំរើន ៦.០៤.២០១៣
 

កូនឆ្កែ

http://limchamroeun.blogspot.com
(បទបថ្យាវត្ត)
  .   កូនឆ្កែយំស្រែកយំហែករាត្រី                 ព្រោះមានទុក្ខភ័យត្រូវជាប់ចំណង
        មនុស្សចិញ្ចឹមសង្ឃឹមគិតប៉ង                 ប្រយោជន៍តបស្នងពេលធំថ្ងៃមុខ។
  ២.   ត្រូវឃ្លាតមេបាខ្លោចផ្សារងទុក្ខ               លែងបានជួបមុខក្រុមញាតិទៀតហើយ
        មកនៅផ្ទះថ្មីភិតភ័យឥតស្បើយ             មិនដឹងថ្ងៃក្រោយសុខទុក្ខយ៉ាងណា។
  ៣.  បើម្ចាស់ប្រណីផ្តល់ម្ហូបអាហារ              ដោយចិត្តមេត្តាឆ្កែពិតសំណាង
        ឆ្កែខ្ញុំស៊ូហត់ព្រោះបានម្ចាស់អាង           ការពារផ្ទះកាងមិនឲ្យម្ចាស់ព្រួយ។
  ៤.   តែបើជួបម្ចាស់ចិត្តស្អុយរលួយ              កូនឆ្កែរឹតព្រួយមិនដឹងពឹងអ្វី?
        សូមគុណមេបាទេព្តាចាស់ថ្មី                 ផ្តល់សុខសិរីមង្គលឆ្កែផង។
  ៥.   ទោះខ្ញុំជាឆ្កែក៏តែងគិតផ្សង                   ឆ្ងាយសោកសៅហ្មងរស់ដោយសុខសាន្ត
        ចង់រស់ដូចមនុស្សទោះជាតិរិច្ឆាន          សូមម្ចាស់គ្រប់ប្រាណកុំធ្វើឆ្កែ។

លីម ចំរើន ០៥.០៤.២០១៣


(បទបថ្យាវត្ត)
  .   កូនឆ្កែយំស្រែកយំហែករាត្រី                 ព្រោះមានទុក្ខភ័យត្រូវជាប់ចំណង
        មនុស្សចិញ្ចឹមសង្ឃឹមគិតប៉ង                 ប្រយោជន៍តបស្នងពេលធំថ្ងៃមុខ។
  ២.   ត្រូវឃ្លាតមេបាខ្លោចផ្សារងទុក្ខ               លែងបានជួបមុខក្រុមញាតិទៀតហើយ
        មកនៅផ្ទះថ្មីភិតភ័យឥតស្បើយ             មិនដឹងថ្ងៃក្រោយសុខទុក្ខយ៉ាងណា។
  ៣.  បើម្ចាស់ប្រណីផ្តល់ម្ហូបអាហារ              ដោយចិត្តមេត្តាឆ្កែពិតសំណាង
        ឆ្កែខ្ញុំស៊ូហត់ព្រោះបានម្ចាស់អាង           ការពារផ្ទះកាងមិនឲ្យម្ចាស់ព្រួយ។
  ៤.   តែបើជួបម្ចាស់ចិត្តស្អុយរលួយ              កូនឆ្កែរឹតព្រួយមិនដឹងពឹងអ្វី?
        សូមគុណមេបាទេព្តាចាស់ថ្មី                 ផ្តល់សុខសិរីមង្គលឆ្កែផង។
  ៥.   ទោះខ្ញុំជាឆ្កែក៏តែងគិតផ្សង                   ឆ្ងាយសោកសៅហ្មងរស់ដោយសុខសាន្ត
        ចង់រស់ដូចមនុស្សទោះជាតិរិច្ឆាន          សូមម្ចាស់គ្រប់ប្រាណកុំធ្វើឆ្កែ។

លីម ចំរើន ០៥.០៤.២០១៣
 

Friday, March 29, 2013

ឱ!ព្រៃឈើ

http://limchamroeun.blogspot.com(បទបថ្យាវត្ត)
  .   ឱ!ព្រៃឈើអើយអ្នកល្អអស្ចារ្យ                ខ្ញុំពិតចង់អារចង់កាប់អ្នកណាស់
        ព្រោះអ្នកដូចមាស.ពេជ្រ.ដុល្លារក្រាស់     ដើមថ្មីដើមចាស់សុទ្ធជាប្រយោជន៍។
  ២.   ខ្ញុំពិតមិនភ័យព្រួយស្លាប់ជាខ្មោច            កេរ្តិ៍ឈ្មោះអសោចគេសើចនិន្ទា
        ទាន់ខ្ញុំនៅរស់ត្រូវតែស្ទុះស្ទា                   មិនឲ្យវេលាកន្លងឥតន័យ។
  ៣.  ព្រោះខ្ញុំមានកូនប្រពន្ធចាំឆី                    ម្ហូបបាយ.សាច់.ត្រីធ្វើជាអាហារ
        ម្យ៉ាងចង់កើនទ្រព្យកិត្តិយសសក្តា           ឡាន.ផ្ទះវីឡាសម្ញែងគ្នីគ្នា។
  ៤.   ការពិតជាក់ស្តែងខ្ញុំរឹតវេទនា                  អ្នកដែលធូរធាមានបានថៅកែ
        ឯខ្ញុំអ្នកកាប់នៅតែធ្វើស្រែ                      ខ្វះខាតឥតល្ហែសារភាពខុសហើយ។
  ៥.   សុក្រំ.នាងនួន.បេង.ផ្ចឹក.ធ្នុងអ្ហើយ            ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយសន្យាឈប់ខុស
        សូមអ្នកប្រណីអភ័យផងចុះ                   ពួកខ្ញុំស្រីប្រុសនឹងប្រឹងការពារ។
  ៦.   ផ្សព្វផ្សាយអប់រំសហគមន៍ផងគ្នា             រក្សាធានាបរិស្ថានធម្មជាតិ
        ឲ្យបានគង់វង្សយូរលង់ឥតឃ្លាត              ដល់កូនចៅញាតិថែទ្រព្យដូនតា។
  ៧.  ឈប់ឈ្លក់វង្វេងពុលនិងដុល្លារ               បាត់បង់មនស្ការបំផ្លាញជាតិឡើយ
        ពិសេសព្រៃឈើកំពុងក្សត់ខ្សោយ           ហាក់យំដង្ហើយឲ្យយើងសង្រ្គោះ។
  ៨.   អភិរក្សបរិស្ថានឲ្យល្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះ             ទឹក.ដី.ព្រៃ.ជ្រោះសេវាទេសចរណ៍
        ឧស្សហ៍កម្មគ្មានផ្សែងដ៍ល្អ                     ប្រសើរបវររុងរឿងជាតិខ្មែរ។    
       
លីម ចំរើន ២៧.២០១៣
ម៉ោង.៨ៈ៥៥ នាទីយប់